Охорона праці

 

Закони України

Про охорону праці Джерело ►

Кодекс законів про працю України Джерело ►

Кодекс цивільного захисту України Джерело ►

Про дорожній рух Джерело ►

Про охорону навколишнього при­родного середовища Джерело ►

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку Джерело ►

Про забезпечення сані­тарного та епідеміч­ного благополуччя на­селення Джерело ►

Основи законодавства України про охорону здоров'я Джерело ►

Про колективні договори і угоди Джерело ►

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Джерело ►

Про об'єкти підвищеної небезпеки Джерело ►

Правила

Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів Джерело ►

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України Джерело ►

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Джерело ►

Правила дорожнього руху Джерело ►

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 Джерело ►

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України Джерело ►

Правила безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X-XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві Джерело ►


Положення

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Джерело ►

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти Джерело ►

Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки Джерело ►

Положення про розробку інструкцій з охорони праці Джерело ►

Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці Джерело ►

Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Джерело ►

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах Джерело ►

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру Джерело ►

Типове положення про службу охорони праці Джерело ►

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства Джерело ►

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій Джерело ►

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту Джерело ►

Перелік робіт з підвищеною небезпекою Джерело ►

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Джерело ►

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць Джерело ►

Рекомендації про укладення колективних договорів в закладах освіти Джерело ►

Нормативні документиОП у навчальному закладіНаочність